КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Указания на комисията за процедурата Деклариране на опит
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми -> ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОПИТ
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 7:23 am    Заглавие: Указания на комисията за процедурата Деклариране на опит Отговорете с цитат

1. Общи бележки по процедурата:

- опитът на строителя е обстоятелство, което се декларира съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗКС, но поради важността и информацията, която дава на потребителите на регистъра, е обособено като отделна процедура в самостоятелен блок на ЦПРС;
- изпълненото строителство е визитната картичка на всеки строител и следва той сам да се грижи да представя своевременно и обективно изпълненото строителство;
- наличието на опит през последните 5 години може да се декларира при условията на тези указания, като това не задължава строителят да посочи опит за целия период дори и в случаите, когато има такъв;
- опитът може да се декларира и допълва в течение на цялата календарна година и не е обвързан с другите процедури от системата на ЦПРС;
- за да бъде декларираният опит в максимална степен достоверен е необходимо всеки изпълнен строеж, етап или част от него или отделен вид СМР, да бъде подкрепен с официални документи съгласно действащата нормативна уредба;
- всички приложени актове и протоколи следва да бъдат съставени съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или други аналогични на тях;
- в случаите, когато в Акт образец № 15 не е поставен печат на някоя от страните, съставящи този документ, истинността му може да се установи със заверка „Вярно с оригинала!”, печат и подпис на възложителя или консултанта.
- приложените документи: договори, възлагателни писма, разрешения за строеж, актове, протоколи, сертификати, разрешения за ползване и други, доказващи опита на строителя, следва да бъдат надлежно оформени и да съдържат необходимите реквизити;
- в случаите, когато на приемо-предавателния протокол за завършени СМР по даден договор не е поставен печат на възложителя, опитът се признава, ако строителят представи референция, подписана и подпечатана от възложителя. От текста на референцията трябва да се разбира какви СМР са извършени от строителя и те да съответстват на декларираните пред комисията.
- при попълването на информацията за производствения опит, поради специфичния характер, е наложително съдействие и съгласуване с техническо лице от фирмата;
- производственият опит, реализиран от различни видове строителство, е желателно да се групира последователно съгласно разпределението по групи строежи в регистъра с цел получаване на по-добра представа от потребителите на регистъра;
- опитът се посочва еднократно в една от таблиците съответно като строеж, отделен етап /част/ или отделни видове СМР. Не се допуска опитът и реализираният обем от строителство да се дублират в таблиците;
- наличието на голям брой малки по обем и сходни строежи или отделни видове СМР, биха могли да се редуцират и да се декларират тези, които строителят прецени за необходимо;
- с цел запазване на търговската тайна от договорите за строителство е достатъчно да се представи частта, от която е видно датата на сключването му, договарящите се страни и предмета на договора и частта с подписите на възложителя и изпълнителя;
- опит, който не е подкрепен с комплекта документи към всяка от долупосочените таблици, не се обявява в публичната част на регистъра и служебно се заличава от заявлението;
- документите, удостоверяващи опита, се подписват и заверяват „Вярно с оригинала!” от представляващия строителя и печат на фирмата;
- във всички случаи на възникнали въпроси и необходимост от информация за попълването на заявлението и необходимите документи, строителят може да търси съдействие от областното звено регистър на КСБ по неговото седалище.

2. Попълване на информацията за производствения опит в таблиците.

2.1. Производствен опит в Р България.

2.1.1. В Таблица първа: „Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец №15 през последните 5 години” се попълват само строежи, за които има одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. В таблицата се описват само приключените с констативен Акт образец № 15 строежи. Посочват се по-значимите строежи, изпълнени от строителя и даващи представа за специализацията в отделните групи от регистъра.

Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:
- годината, за която се декларира опита;
- наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;
- разрешение за строеж № и дата;
- възложител – пълно наименование и правноорганизационна форма;
- главен изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма на главния изпълнител съгласно сключения с възложителя договор;
- подизпълнители по съответните части съгласно констативен Акт образец № 15 – пълно наименование и правноорганизационна форма на строителите, които присъстват в Акт образец № 15;
- дата на Акт № 15;
- разрешение за ползване или удостоверение за регистрация – в случаите на въведен в експлоатация строеж;
- категория на строежа по разрешение за строеж;
- група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – изписва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;
- обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;
- описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълненото строителство от започването на строежа до неговото приключване;
- референция /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.

Документи за удостоверяване на опита за изпълнените строежи:
- разрешение за строеж - заверено копие „Вярно с оригинала!”;
- договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:
- за строително-монтажни работи (първа и последна страница)
или
- за доставка и монтаж (първа и последна страница)
или
- рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);
- констативен Акт образец № 15 (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

В случаите, когато възложителят по разрешението за строеж e и строител, тогава договора за строителство (съгласно чл.160, ал.2 от ЗУТ) се замества от документ за собственост на имота или документ за учредено право на строеж - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

В случаите на обединения между строители се прилага и договора за обединението - заверено копие „Вярно с оригинала!” (първа и последна страница).

Допълнителни документи за удостоверяване на опита, ако са приложими:
- разрешение за ползване или удостоверение за регистрация, издадено от компетентния орган - заверено копие „Вярно с оригинала!”;
- референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

2.1.2. Таблица втора: „Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години” се попълва от изпълнители на отделни етапи на строежа, за които имат директен договор с възложителя и тези етапи са приключени със съответния акт, както и от подизпълнителите по отделните части на строежа /Ел, ВиК, ОВК, машинно-монтажна и т.н./.

Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:
- годината, за която се декларира опита;
- наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;
- разрешение за строеж № и дата;
- възложител – пълно наименование;
- изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма на изпълнителя на съответния етап или част;
- дата на документа за приключен етап /част/ от строежа;
- дата на Акт № 15;
- категория на строежа по разрешение за строеж;
- група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – посочва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;
- обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;
- описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа за съответния етап или част от него. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълнените строително-монтажни работи за етапа или частта, за която се отнасят;
- референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.

Документи за удостоверяване на опита за изпълнените етапи или части от строежи:
- разрешение за строеж - приложено и заверено копие „Вярно с оригинала!”;
- договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:
- за строително-монтажни работи за отделен етап /част/ от строежа (първа и последна страница)
или
- за доставка и монтаж (първа и последна страница)
или
- рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);
- акт /протокол/ за доказване на приключения етап /част/ от строежа - заверено копие „Вярно с оригинала!”.
- Акт образец № 15 или удостоверение от главния изпълнител, че за строежа има издаден Акт образец № 15 - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:
- референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

Документи като договор за доставка на материали, договор само за отдаване под наем на механизация, не служат за удостоверяване на опит в изпълнението на строежи или етапи от тях.

2.1.3. Таблица трета: „Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж, завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години” се попълва от изпълнители за отделни етапи или части от строежи, които по силата на нормативни документи се изпълняват без необходимост от разрешение за строеж, но при приключването им се приемат от комисия и се съставя съответният документ по образец, аналогичен на Акт образец № 15.

Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:
- годината, за която се декларира опита;
- наименование и местонахождение на строежа – посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;
- възложител – пълно наименование;
- изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма;
- вид и дата на документа за приключен етап /част/ от строежа – посочват се документи като сертификати, актове за предаване и приемане и др. и датата на съставянето им;
- дата на аналогичен на Акт № 15 документ;
- група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – посочва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;
- обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;
- описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа за съответния етап или част от него. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълнените строително-монтажни работи за етапа или частта, за която се отнасят;
- референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.

Документи за удостоверяване на опита за изпълнените етапи или части от строежи без издадено разрешение за строеж:
- договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:
- за строително-монтажни работи за цялостно или частично изпълнен етап /част/ от строежа (първа и последна страница)
или
- за доставка и монтаж (първа и последна страница)
или
- рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);
- документ, удостоверяващ приключването на етап /част/ от строежа - заверено копие „Вярно с оригинала!”
- документ, аналогичен на констативен Акт образец № 15 (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”;

Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:
- референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

2.1.4. В Таблица четвърта „Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР през последните 5 години” се посочват отделните видове СМР от позиция „строителство” на КИД-2008.

Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:
- годината, за която се декларира опита;
- вид на СМР - посочва се вида на СМР съгласно сключения договор;
- код по КИД-2008 - посочва се класа на СМР с цифровия код от КИД-2008;
- възложител - пълно наименование;
- дата на приемо-предавателния протокол – посочва се датата, на която е подписан протокола между изпълнителя и възложителя;
- обем в стойностно изражение - посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;
- описание на СМР – описват се достатъчно подробно изпълнените отделни видове СМР;
- референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за изпълнените отделни видове СМР да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.

Документи за удостоверяване на изпълнените отделни видове СМР:
- договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”
- за строително-монтажни работи - (първа и последна страница)
или
- за доставка и монтаж - (първа и последна страница)”;
- приемо-предавателен /констативен/ протокол за извършени и приети СМР - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

Приемо-предавателният /констативен/ протокол следва да съдържа минимум следната информация:
- дата и място на подписване на протокола;
- видовете СМР, които са изпълнени;
- договора, за който се отнасят СМР;
- текст, от който да е видно, че изпълнените СМР са приети без забележки от възложителя;
- подписи и печати на изпълнителя и възложителя /в случаите, когато възложителят не е търговец по смисъла на на Търговския закон - само подпис/.

Акт образец № 19, количествено-стойностни сметки и платежни документи, не са доказателство за цялостно приключен договор за изпълнени СМР и приемането им от възложителя без възражения.

2.2. Производствен опит извън Р България.

В Таблица: „Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България” се посочват цялостно изпълнени строежи или етапи /части/ от тях, на които строителят е бил главен изпълнител или подизпълнител.

Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:
- годината, за която се декларира опита;
- наименование и местонахождение на строежа - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;
- държава;
- възложител – пълно наименование;
- главен изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма;
- подизпълнители - пълно наименование и правноорганизационна форма;
- вид и дата на документа за приключване на строежа /етап, част/ - посочва се вида на документа, съгласно действащата нормативна уредба на съответната държава, с който е приключен и предаден на възложителя строежа /етапа, частта/ и датата на съставянето на документа;
- обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;
- описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа или за съответния етап /част/ от него;
- референция /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.

Документи за удостоверяване на опита за изпълнените строежи /етапи или части от строежи/ извън Р България:
- договор за строително-монтажни работи за цялостно изпълнение или отделен етап /част/ от строежа (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”;
- документ от съответната държава, удостоверяващ приключването на строежа /етап, част от него/ - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:
- референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

Документите за опит извън Р България се прилагат във вид на копие, придружено с превод на български език от оторизиран преводач.

Настоящите указания са приети от Комисията с Протокол № 289 от 17.02.2011 г. във връзка с изпълнението на задълженията на строителя по чл. 20, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, допълнени и изменени с Протокол № 372/13.10.2011 г. и Протокол № 389/02.02.2012 г, допълнени и изменени с Протокол № 403/29.03.2012 г.

Неразделна част от тези указания са таблиците по образец за производствения опит.


Последната промяна е направена от ModObsht на Сря Апр 04, 2012 10:22 am; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
danzka1Регистриран на: 05 Дек 2011
Мнения: 7

МнениеПуснато на: Пет Дек 23, 2011 8:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Моля за уточнение кой документ е аналогичен на констативен Акт образец № 15?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Вто Яну 03, 2012 10:07 am    Заглавие: Отговорете с цитат

В случаите, когато има договор с възложителя, съставен е акт образец № 2, но няма издадено разрешение за строеж, приключването на строежа или етапа /частта/ от него, става с документ, който по форма и съдържание е като този на Акт образец № 15, но не съдържа всички участници и реквизити, както в Акт № 15. Съставя се и се подписва от възложителя /обикновено приемателна комисия/ и строителя. Най-често такива документи се съставят при извършване на аварийни ремонти по пътната и ЖП мрежа.

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
janaРегистриран на: 31 Юли 2008
Мнения: 28

МнениеПуснато на: Пон Фев 06, 2012 10:08 am    Заглавие: Отговорете с цитат

При попълване на табл. 2 –„ Завършена част от строеж , с акт образец 15”, в указанията изисквате „Документ , удостоверяващ приключването на етап”. При положение, че за дадения обект има издаден акт Образец 15, освен него в таблицата се изисква да попълним и дата на този друг, документ. Моля за пояснение. Кой документ по Образец по точно имате в предвид?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Пон Фев 06, 2012 10:39 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Таблица 2 се отнася за строители, които са изпълнили етапи или части от строежи. Акт № 15 се изисква, за да се установи, че строежа е завършен. В колоната "Дата на документа за завършен етап /част/ от строежа" се посочва например Акт № 14 за приемане на конструкцията или протокола, с който подизпълнителят по съответната част е предал извършената работа и тя е приета от главния изпълнител. Уточняваме, че тази таблица е за подизпълнители, Таблица 1 е за главните изпълнители.

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
calmРегистриран на: 05 Окт 2009
Мнения: 25

МнениеПуснато на: Пон Фев 06, 2012 11:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Декларирането на опит задължително ли е или препоръчително?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Пон Фев 06, 2012 12:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 8 от ЗКС регистърът съдържа информация за:
"строежите, изпълнени през последните три години - по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение".

Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗКС:
"Строителят е длъжен да заяви за вписване всяка промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен срок от настъпване на промяната."

Промяната в ЗОП чл. 53Б гласи:
"(Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г. , в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя."

Извън задълженията, произтичащи от нормативната уредба, считаме, че декларирането на опита е от особена важност за всеки вписан в регистъра строител и той следва да се грижи да декларира и допълва изпълненото строителство, като уточняваме, че не е задължително за този 5-годишен период да се декларира всичко наведнъж, а е възможно на части през определен период да се допълва опит при спазване на изискването да се обявяват само завършени строежи /СМР/, придружени с необходимите документи.

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
calmРегистриран на: 05 Окт 2009
Мнения: 25

МнениеПуснато на: Сря Фев 08, 2012 12:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

ModObsht искрено се надявам да не се засегнете от това което ще напиша по- долу, а да го приемете за градивна критика.


Вменяването на задължение за деклариране на опит от страна на строителите, позовавайки се на нормативната уредба действаща към момента и цитираните по- горе членове, алинеи и точки според мен е безпредметно и излишно.

Чл. 16, ал. 1 от ЗКС не съдържа точки, а текстът на същата гласи: Централният професионален регистър на строителя е публичен и се публикува на интернет страницата на камарата. Всяко лице може да поиска справка за извършените вписвания в регистъра. Rolling Eyes

Съгласно чл.16, ал.3, т.8 от ЗКС регистърът съдържа информация за:
"строежите, изпълнени през последните три години - по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение".

При първоначален и последващ по- задълбочен прочит на цитираната алинея, се откроява следното: регистърът съдържа информация. Тълкуването на текстът съвсем не предполага и не задължава строителите да попълват каквато и да било информация относно изпълнените обекти и СМР. С изпълнение на изискванията и процедурите по първоначално вписване или годишното потвърждаване, може да се приеме, че строителят е предоставил необходимата и изисквана информация съгласно нормативните изисквания. В същото време, задължава ЦПРС да събира, обработва и съхранява информацията необходима за изпълване със съдържание на регистъра. А що се отнася до тези задължения на ЦПРС, строителя може да помогне, като предостави допълнителна информация (извън задълженията му за обявяване на такава) единствено при добро желание за съдействие.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗКС строителя е длъжен в 14-дневен срок да обяви промяна в обстоятелствата, ако е настъпили такива. Това е така, но в бърза справка с Указанията дадени от комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, отнасящи се до обхвата на промените в обстоятелствата, за такива се считат промени, свързани с кадровото осигуряване с технически правоспособен персонал за техническо ръководство на строежите, за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд, техническо съоръжаване на строителя.

След като сме на ясно с това какво обхваща промяната в обстоятелствата, и придобиването на опит при изпълнението на строежи и СМР не се третира като такава, а и поради извеждането на процедурата като самостоятелна и отделна се насочваме към Указанията дадени от комисията относно заявлението по процедурата „Деклариране на опит” и в последствие „Допълване на опит”. В т.1 Общи бележки се казва "- наличието на опит през последните 5 години може да се декларира при условията на тези указания, като това не задължава строителят да посочи опит за целия период дори и в случаите, когато има такъв;
Объркан съм. Може би не полагам достатъчно усилия в откриването на текстовете които ме задължават да декларирам опит, или както Вие се изразихте "задълженията, произтичащи от нормативната уредба".

Отделно от това, в Глава пета "Информация подлежаща на вписване е Регистъра" от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, ясно е изброена информацията подлежаща на вписване, като единствена допирна точка с добавянето на опит по отношение на строителството като количествено и стойностно отношение е чл.16, ал.1, т.12, която гласи "строежите, изпълнени през последните три години - по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение;". Поради липса на тълкуване на определението "строежите" ползваме определението дадено в ЗУТ ""Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.". Отбележете, че говорим за основни ремонти, реконструкции и преустройства. Не се споменава нищо по отношение на изпълнявани СМР в нови сгради, както и частични ремонти.

Непонятно за мен е вмъкването на текстове от ЗОП по отношение дейностите Регистъра и позоваването върху тях относно вменяване на задължения към строителите. Приемам, че Регистъра действа съгласно ЗКС, Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, Правилника за организацията и дейността на Комисията, Указанията.
ЗОП касае много сектори в икономиката и по презумпция се смята, че е свързан и съгласуван с останалите Закони, включително ЗКС. Появата му в отношенията между строителите и ЦПРС ме навежда към едни малко тъжни размисли.

Ясна е целта на декларирането на опит, събирането на информация относно обемите в количествено и стойностно изражение,и според мен, до някъде е смислено. Но в моето CV, или по- точно това на фирмата, е редно сам да избирам информацията, която предоставям за ползване на трети лица. Може би, ако информацията не беше обществено достояние, а беше за ползване от страна на регистъра, предоставяше се на трети лица със съгласието ми или по мое желание, нямаше да се дърпам толкова, но основното ми съображение за избягване на това деклариране, е че тя ще е публична и с неконтролиран достъп. Не стига, че от АП може да се извлекът данни за ОПР, Баланс, ДМА, на фирмата, Моето ЕГН, Моя подпис (последните пък, нали представляват лични данни и въобще не знам защо се предоставя тази информация), сега и в този регистър да обяснявам какви СМР правя, какви строежи кои са ми контрагентите и т.н. Съжалявам, че ще го кажа, но тези данни предоставени в публичното пространство могат да навредят на бизнеса ми и това е втората причина поради която избягвам да декларирам каквото и да било, стига обстоятелствата да ми го позволяват. В конкретния случай и при липсата на основания, които да ме задължават, не намирам за смислено да правя стъпки в тази насока. Но пък не съм и "кон с капаци", ако на истина е толкова необходимо, и се поемат гаранции за неприкосновеност на информацията, може и да размисля. Другия вариант да го направя под давлението на нормативен акт или документ с който ясно да бъда задължен да направя това.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Сря Фев 08, 2012 3:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Опитът на строителя е едно от обстоятелствата, които подлежат на деклариране и няма как това да бъде пренебрегнато. Безспорно и това е написано в указанията на комисията и писмата, които бяха изпратени до всички вписани в ЦПРС, че въпрос на преценка е кой опит, в какъв обем и кога във времето да се декларира.

Не сме съгласни, че в изпълнените строежи и СМР има елемент на тайни, като се има предвид технологията на строително-инвестиционния процес и редицата нормативни изисквания за обявяване и съставяне на документи от започването до приключването на строителството. Изключение са частни случаи, където предмета на поръчката е конфиденциален и тогава наистина режимът е друг.

Разбира се всеки решава сам кой опит да обяви и кой не. Няма никакъв елемент на принуда да бъде декларирано всичко днес и сега. Предвидена е възможността във времето да се допълва опит, но при спазване на приетите правила - само завършени строежи или СМР, придружени с необходимите документи.

Що се отнася до чл. 53 Б от ЗОП, може да се направи справка кои са изискванията на чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, които се покриват от удостоверението за вписване в ЦПРС и съответно зад това трябва да се съдържа актуална и достоверна информация, от която да се ползват възложителите. Как един потенциален възложител може да се информира за даден строител, ако на сайта на ЦПРС има само име и адрес за кореспонденция или в другия случай е публикувана некоректна и неактуална информация?

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
calmРегистриран на: 05 Окт 2009
Мнения: 25

МнениеПуснато на: Чет Фев 09, 2012 12:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

В Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, глава трета "Документи за вписване в регистъра", чл.10, ал.4, т.9 пише: справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години (по вид и местонахождение) и обем на изпълненото строителство, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от ЗКС. Подчертавам строежи и обем на изпълненото строителство. Няма видове СМР, нямаме СТОЙНОСТИ.

В глава пета "Информация подлежаща на вписване в регистъра", чл. 16, ал.1, т.12 пише: строежите, изпълнени през последните три години - по вид, местонахождение и обем в стойностно изражение; Подчертавам строежите, по вид(надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението), обем в стойностно изражение. Не количествено. Няма видове СМР.

Така и не ми се изяснява тезата Ви, че опита(като видове, количества и стойности на отделни видове СМР) е обстоятелство, подлежащо на вписване, освен в случаите при които това е посочено в правилника.


Вярвам, че в изпълнението на строежите не трябва да има тайни само и единствено що се отнася до технологията на изпълнение, използваните материали и крайния резултат. Вярвам, че при изпълнението на строежи и отделни видове СМР трябва да се следват някакви стандарти и да се прилага опита от добрата практика. Чрез обявяване на количества и стойности евентуални бъдещи възложители, биха стигнали до единичните цени върху които е остойностяван обекта или СМР-то, което поради естеството на работата и различни фактори са определени за конкретния обект, а това може да въведе в заблуда търсещия информация. Също така смятам, че след като служителите ми подписват декларация за конфиденциалност и и неразпространение на информация относно ценовата политика на фирмата, е неудачно такава сам да изнеса в публичното пространство и тя да е обществено достъпна.

И не разбирам какъв е смисъла на декларирането на опит натрупан преди три или пет години. Обемите и количествата както в стойностно, така и в количествено отношение, нямат нищо общо със сегашните. Много фирми, които 2006-2007 година са изпълнявали да речем машинна гипсова мазилка в обем 20-30000кв.м. годишно, сега нямат ресурс (материален или кадрови) за да ги изпълняват. Но декларирането им, и обявяването на тези количества могат да подведат инвеститори и възложители. А и опита, като количество, съвсем не означава опит като качество.

Аз, като възложител, събирам информация за подизпълнителите си от най различни източници- посещение на обект, разговори с предишни възложители(най- вече техни препоръки), работници, гледам какви материали използва и др. Информацията предоставена на сайта на ЦПРС ми служи само и единствено по отношение регистрацията на строителя и това в коя категория и група е вписан той. Това мисля е и основната функция на регистъра, а не той да се ползва като рекламно лице.

И ще си позволя да дам две препоръки в качеството си на строител, искащ да упражнява законно професията си. Не правете всичко в услуга само на ЗОП. Сектора не се ограничава само до обществените поръчки и решенията които взимате, както и указанията които давате засягат всички строители на територията на Р България. Болшинството от случаите са частни. Това, че при процедурите по ЗОП нещо би било полезно, съвсем не означава, че ще окаже същото влияние върху сектора като цяло. Не превръщайте Камарата, създадена с цел да защитава строителите, в инструмент който да редуцира сектора до степен законен картел, което пък вече започвам да забелязвам при изпълнението на обществените поръчки. И второ, това може да се приеме и за въпрос, чл.14, ал.2 от ЗКС е опасен. В момента много малки, пък и по- големи фирми се позовават на него и изпълняват дейности, които следва да се изпълняват от регистрирани строители, но поради незнание на възложителите(разбира се никой не им е виновен) и поради занижен контрол от страна на ДНСК строителството се извършва, а в последствие се оказва, че това води до редица проблеми. За последния месец два пъти ме търсеха с молба да оформям документи за СМР извършени преди време от други. Отказах, не че не е възможно. Но явно други колеги не са така принципни. Колега, занимаващ се с електроинсталации потърси такава "услуга" от регистриран строител в три групи, в две от които за първа категория- сериозна фирма. И я получи. Това са частни случай, но те говорят за неща, които не искаме да слушаме. В тази връзка моля да ми обясните, какво пречи Камарата да инициира промени в ЗКС и нормативните актове, които да доведат до регистрацията на абсолютно всички фирми или лица занимаващи се със строителство, и липсата на такава регистрация да забранява тази дейност. Знам за поне едно внесено официално при вас предложение за това от колега, други колеги също имат желание такава промяна да бъде направена.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
janaРегистриран на: 31 Юли 2008
Мнения: 28

МнениеПуснато на: Пет Мар 23, 2012 9:43 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Документите, които са нужни за доказване на опит, на хартиен носител ли се представят или се прикачат към таблиците. Ако е втория случай, нужно ли е изобщо да се посещават областните представителства.

И още един въпрос- когато възложителят е частно лице, което не желае името му да е публично оповестено, може ли в таблиците, в графата Възложител - да се изпише "Частен инвеститор"- става въпрос за еднофамилна къща , например. Как да опазим личните данни на инвеститора - EГН, ЛК и тн, изброени в договора, ако документа стане публично достояние.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Пон Мар 26, 2012 6:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Документите за доказване на опит се представят на хартиен носител в областното звено регистър на камарата и след като се сканират се връщат на строителя. Това става веднага или, ако са повече документи след два-три дни.

Всички лични данни /ЕГН, лични карти, дипломи, адреси/ се заличават от строителя, а ако това не е направено, ще бъдат заличени от служителя в областното звено. Да, допустимо е да се изпише "частен инвеститор", но в Акт 15 присъства името на възложителя и той се публикува на сайта.

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
juliaРегистриран на: 28 Май 2012
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пон Май 28, 2012 1:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте, за пръв път се сблъсквам с попълването на каквито и да е документи свързани с камарата на строителите.В указанията всичко много подробно е посочено,но аз искам да съм по сигурна в това дали съм разбрала правилно и поради тази причина пиша тук. Embarassed Имам предоставени от Възложителя следните документи Констативен акт за установяване годноста за приемзане на строежа,Разрешение за строеж,Удостоверение за въвеждане в експлатация на строеж.Въпроса ми е в коя таблица трабва да включа строежа./Според мен в първата таблица,но в удостовернението не са описани отделните части от кой подизпълнители са изпълнени./Ние сме главни изпълнители,но нямаме Акт образец 15. Rolling Eyes Или пък това удостоверение за въвеждане в експлатация е именно това което ми е необходимо... Question Най- интересното е че всеки от възложителите ни който откликна на молбата ни за предоставяне на необходимите документи ни представят Удостоверения за въвеждане на строежа в експлатация.Извинете ме за невежеството. Embarassed
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ModObshtРегистриран на: 30 Юли 2008
Мнения: 599

МнениеПуснато на: Пон Май 28, 2012 1:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако вашата фирма е главен изпълнител на този строеж, то можете да декларирате опита си в Таблица № 1.

Необходимите документи са:
- разрешение за строеж;
- договор с възложителя;
- констативен Акт образец № 15. Това е същият, който Вие цитирате.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация не е задължителен документ, но ако разполагате с него, можете да го приложите. То ще бъде сканирано и ще се вижда в публичната част на регистъра.

ЦЗР
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
juliaРегистриран на: 28 Май 2012
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пон Май 28, 2012 2:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря за бързия отговор!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми -> ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОПИТ Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov