КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Указания на комисията за процедурата разширение на обхвата

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми -> ПРОЦЕДУРА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ В ЦПРС
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Admin
Site Admin


Регистриран на: 13 Фев 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Пон Мар 07, 2011 1:00 pm    Заглавие: Указания на комисията за процедурата разширение на обхвата Отговорете с цитат

УКАЗАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Относно: Разширяване на обхвата на вписване на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя

1. Настоящите указания са разработени и приети от Комисията с Протокол №44 от 22.04.2008 г., изменени и допълнени с Протокол №289 от 17.02.2011 г. във връзка с разширяването на обхвата на вписването на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя.

2. Настоящите указания се издават на основание чл.27, т.2 от Закона за камарата на строителите (обн. ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г.) с цел уточняване на изискванията за заявяване на разширяване на обхвата на вписване, посочени в Закона за камарата на строителите.

3. Вписан в ЦПРС строител има следните опции:
- разширяване на обхвата на вписване само в групата, в която е вписан, т.е. повишаване на категория;
- разширяване на обхвата на вписване с нова група или с нови групи.

4. Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя регламентира в чл. 13, ал. 1 възможността строител, вписан в Регистъра за изпълнението на определена група (категория) строежи, да подаде заявление за вписване за изпълнение на строежи от по-висока категория от дадена група и/или за вписване в друга група строежи и/или за изпълнението на отделни видове СМР, посочени в КИД-2008, позиция 45 „Строителство”, не по-рано от три месеца от датата на последната му регистрация.

5. Съгласно Закона за камарата на строителите строителят следва да разполага с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените строителни и монтажни работи, да разполагат с необходимия технически правоспособен персонал за заявените строителни и монтажни работи и с производствен опит.

Строител следва да отговаря на следните условия за изпълнение на строежи от първа категория:
1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 50 души за предходната година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 3 000 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 500 000 лв.

Строител следва да отговаря на следните условия за изпълнение на строежи от втора категория:
1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 30 души за предходната година;
2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 1 500 000 лв.;
3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 200 000 лв.

6. Вписан в ЦПРС строител, който желае да заяви разширяване на обхвата на вписване, попада в следните два случая:

6.1. Строителят е вписан първоначално в ЦПРС с последна финансова година 2010.
6.1.1. Строителят може да подаде заявление за разширяване на обхвата по Блок „Разширяване на обхвата” на вписване не по-рано от три месеца от датата на последната му регистрация.
6.1.2. Първата възможност е строителят да покрива трите показатели по чл.15, ал. 2 (за I категория строежи), респективно показателите по чл.15, ал. 3 (за II категория строежи).
6.1.3. Втората възможност е строителят да не покрива показателите по чл. 15 от ЗКС на база годишният отчет за 2010 г. Строителят може да се ползва от процедурата „Разширяване на обхвата” като покаже достигнатите три показатели или показател, който не е покривал с годишния финансов отчет чрез следните документи:
- междинен Отчет да приходите и разходите, съставен към последно число на месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на нетните приходи от продажби;
- междинен Счетоводен баланс, съставен към последно към месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;
- справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване;
Междинният Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс трябва да бъдат заверени от регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие/ с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

6.2. Строителят е преминал през процедурата „Заявление по чл. 20, ал. 2 от ЗКС” за финансова година 2010.
Строителят може да заяви „Разширяване на обхвата” като докаже достигнатите показатели, които не е покривал, съгласно представения отчет за 2010 година чрез следните документи:
- междинен Отчет да приходите и разходите, съставен към последно число на месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на нетните приходи от продажби;
- междинен Счетоводен баланс, съставен към последно към месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, с който се доказва изискуемата от ЗКС стойност на ДМА;
- справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписване;

7. Междинният Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс трябва да бъдат заверени от регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие/ с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

8. Строителят отразява всички настъпили промени в обстоятелствата:
8.1. Технически правоспособен персонал, назначен на трудови договори за осъществяване на функциите по чл. 15, ал. 1, т. 4, букви „а”, „б”, „в”, който до момента не е деклариран;
8.2. Техническото съоръжаване, което не е отразено до този момент;
8.3. Натрупаният производствен опит, който не е отразен до този момент.
8.4. Застраховка, съответстваща на заявените категории строежи, съгласно минималните застрахователни суми, определени с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн., ДВ, бр. 17 от 2 Март 2004 г./:

1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 600 000 лв.;
2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;
4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.;
5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 70 000 лв.

9. Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя въз основа на подаденото заявление и приложени документи взима решение за разширяване на обхвата на вписване на строителя в Регистъра.

10. Новите удостоверения и талони, в които са отразени новите групи и/или категории строежи се изпращат в специализирано звено „Регистър” към Областното представителство на Камарата на строителите по седалище на строителя, след като строителят е върнал предходните удостоверения, талони и удостоверения в рамки. Те се получават лично от лицето, представляващо строителя или от упълномощено от него лице. Съставя се приемо-предавателен протокол.

11. За разширяване на обхвата на вписване на строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя се заплаща цена, съгласно утвърдените цени за услугите, които се оказват от КСБ.

12. Към заявлението се прилагат само тези документи от по-долу изброените, които удостоверяват новозаявени обстоятелства. Прилагат се във вид на копие, заверено с „Вярно с оригинала”, печат и подпис на строителя.

12. Приложими документи:
12.1. Междинен Отчет за приходите и разходите, съставен към последно число на месеца, предхождащ този на подаване на заявлението с одиторска заверка в случаите, предвидени в Закона за счетоводството и заверен от строителя;
12.2. Междинен Счетоводен баланс, съставен към последно към месеца, предхождащ този на подаване на заявлението с одиторска заверка в случаите, предвидени в Закона за счетоводството и заверен от строителя;
12.3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението за разширяване на обхвата на вписването, издадена от съответния офис на НАП и заверена от строителя;
12.4. Застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, заверена от строителя /при необходимост/.
12.5. Дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал, заверени от строителя и декларация по образец от технически правоспособните лица /само за новоназначените/ .
12.6. Разрешения за строеж, първава и последна страница на констативен акт образец №15, първа и последна страница на договори за строително-монтажни работи, първа и последна страница на договори за доставка и монтаж, протокол за извършени СМР – заверени копия „Вярно с оригинала”, подпис и печат на строителя.
12.7. Платежен документ за внесена цена за обработка на заявление за вписване на промени в категорията и/или групата или допълване със строителни и монтажни работи - заверен екземпляр от обслужващата банка.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Форуми -> ПРОЦЕДУРА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ В ЦПРС Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov